Medox to prywatna Klinika leczenia uzależnień, depresji, pacjentów z podwójną diagnozą, innymi zaburzeniami psychicznymi i wybranymi neurologicznymi.

Cechuje nas:

profesjonalizm

Profesjonalizm

Nasz zespół zdobywał wiedzę i doświadczenie związane z leczeniem uzależnień i pozostałych zaburzeń, pracując klinicznie od wielu lat. Posiadamy konieczne dyplomy, specjalizacje, certyfikaty.

komleksowość usług

Kompleksowość usług

Staramy się aby nasza oferta była pełna. Leczymy przede wszystkim człowieka, jednak uważamy, że ciało, umysł i środowisko pacjenta mają ogromne wpływy na jego funkcjonowanie.

Optymalne koszty terapii

Cennik naszych usług odzwierciedla realne koszty terapii.
Zobacz cennik

Nasza oferta zawiera:

Leczenie alkoholizmu i innych uzależnień

Skierowana jest do osób nadużywających, używających szkodliwie, uzależnionych.

Detoksykacja

– przerywanie ciągów picia alkoholu, przyjmowania narkotyków i leków

– w warunkach stacjonarnych prowadzimy detoksykację osób uzależnionych od:

 1. alkoholu
 2. narkotyków ( Opiatów, Heroiny, Kokainy, THC, innych) wg nowoczesnych schematów, w zależności opiatowej stosujemy głównie Subuxone, tylko w przypadku detoksykacji przedłużonej Methadone
 3. leków uspokajających i nasennych ( np. Xanaxu, Relanium, Clonazepamu, Stilnoxu)
 4. leków przeciwbólowych

Psychoterapia uzależnień

Oparta jest na modelu Minnesota, stosujemy glównie techniki behawioralno – poznawcze i terapię zorientowaną na rozwiązanie. Leczenie w Oddziale Terapii Uzależnień ( OTU) trwa: program podstawowy 35 dni, rozszerzony 56 dni

Rehabilitacja osób uzależnionych

Leczenie w trybie hostelowym, z reguły wielomiesięczne

Farmakologiczne leczenie uzależnień

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w farmakologicznym leczeniu uzależnień. Stosujemy tylko uznane i skuteczne metody.

 • w leczeniu choroby alkoholowej:
 1. głównie stosujemy Naltrexon, w postaci tabletek ( Nalorex) i injekcji domięśniowej ( Vivitrol)
 2. rzadko Akamprozat ( Campral)
 3. tylko w wyjątkowych przypadkach na wyraźne życzenie pacjenta Disulfiram w postaci tabletek ( Anticol, Antabuse), i implantów tzw. wszywek ( Esperal)
 4. inne leki np. antydepresanty tylko ze wskazań, w przypadku nasilonych objawów depresyjnych
 • leczeniu zależności opiatowej
 1. Naltrexone tzw. „blokery”, w postaci tabletek Nalorex lub injekcji domięśniowej ( przedłużone działanie 28 dni) Vivitrol

Leczenie zaburzeń depresyjnych

Diagnozujemy i leczymy depresje o różnej etiologii

 • endogennej w przebiegu ChAJ ( choroby afektywnej jednobiegunowej, depresji nawracających), ChAD ( choroby afektywnej dwubiegunowej, cyklofrenii, psychozy maniakalno – depresyjnej), depresji w przebiegu zaburzeń schizoafektywnych
 • towarzyszącej organicznemu uszkodzeniu CSN ( Centralny System Nerwowy): poudarowej, po urazach, krwiakach mózgu, inwolucyjnej ( z zanikiem mózgu, starczej, towarzyszącej otępieniom)
 • reaktywnej bedącej wynikiem trudnych sytuacji środowiskowych, po urazach psychicznych
 • wtórnych do przewlekłych chorób somatycznych: nowotworowych, reumatycznych, neurologicznych itp.
 • depresji zwiazanych z przyjmowaniem leków lub substancji psychoaktywnych

W leczeniu zaburzeń depresyjnych stosujemy glównie:

 1. farmakoterapię, wykorzystujemy przeważnie nowe leki przeciwdepresyjne
 2. psychoterapię
 3. fototerapię – leczenie światłem

Leczenie pacjentów z podwójną diagnozą

W trybie stacjonarnym diagnozujemy i leczymy osoby z podwójną diagnozą ( współwystępowanie choroby psychicznej i uzależnienia)

 1. wdrażamy lub optymalizujemy leczenie farmakologiczne
 2. prowadzimy psychoterapię, w przypadku podwójnej diagnozy mamy opracowany osobny program terapeutyczny, zalecany okres leczenia 56 dni

Leczenie innych zaburzeń psychotycznych

 • CHAD epizody depresyjne i maniakalne, farmakoterapia, dobór leków stabilizujacych nastrój, psychoedukacja, psychoterapia
 • schizofrenia, wdrażanie leczenia, optymalizacja leczenia, psychoedukacja, psychoterapia, treningi umiejetności
 • uporczywe zaburzenia urojeniowe, leczenie farmakologiczne,psychoedukacja, psychoterapia
 • zaburzenia psychotyczne u osób z organicznym uszkodzeniem CSN

Diagnostyka i leczenie zespołów amnestycznych ( otępień)

 1. diagnostyka czyli rozpoznanie zaburzeń pamięci, obejmująca badania obrazowe i badanie psychologiczne
 2. wdrażanie leczenia farmakologicznego lub jego optymalizacja
 3. praca z pacjentem mająca na celu porawę funkcji poznawczych
 4. praca z opiekunami, psychoedukacja

Procedury diagnostyczne w Klinice Medox

Każdy pacjent jest starannie diagnozowany,  obejmuje to: badanie stanu ogólnego, psychicznego, badanie neurologiczne.

W uzasadnionych przypadkach korzystamy z konsultacji specjalistów wszelkich dziedzin medycyny.

Jezeli istnieją wskazania przeprowadzane jest badanie psychologiczne:

 • ocenę intelektu, IQ
 • istnienie lub wyklucznie organicznego uszkodzenia CSN
 • ocenę zaburzeń funkcji poznawczych
 • wykonujemy testy osobowości
 • testy oceniające nasilenie depresji głównie: Test Hamiltona, Skala depresji Becka

Diagnostyka uzależnień, obejmuje badanie przez lekarza psychiatrę oraz specjalistę terapii uzależnień, wykonanie niezbędnych badań dodatkowych:

 • na zawartość substancji psychoaktywnych w moczu
 • badań laboratoryjnych mogących sugerować uzależnienie
 • wykonanie testów: CAGE, Test alkoholowy Mast, Karty Jelinka dla mężczyzn i kobiet, Test alkoholowy John’s Hopkins University – Test Baltimorski, Test (AUDIT) The Alcohol Use Disorders Identificacion

W szpitalu przeprowadzamy praktycznie wszystkie dostępne badania dodatkowe, wymieniamy tu procedury, które wykonywane są standardowo lub bardzo często:

Badania laboratoryjne:

 • morfologia krwi, OB
 • wskaźniki wydolności i/lub uszkodzenia wątroby: ASPAT, ALAT, GGTP, Bilirubina, INR, Wsk. protrombinowy
 • ocena wydolności nerek: kreatynina
 • diagnostyka zapalenia trzuski: amylaza, lipaza w surowicy
 • poziomy glikemii, badania pojedyńcze, w przyapku cukrzycy prowadzenie profilu glikemii
 • poziomy hormonów we krwi: najczęściej TSH, hormony tarczycy, hormony płciowe
 • diagnostyka zaburzeń poziomu lipidów: Cholesterol całk., HDL, LDL, Trójglicerydy
 • badanie poziomu leków w surowicy: głównie stabilizatorów
 • badanie ogólne moczu
 • badanie na zawartość substancji psychoaktywnych ( leków, narkotyków ) w moczu, ślinie, włosach

Badanie EKG i EKG Holter ( calodobowe monitorowanie zaburzeń rytmu serca )

Pomiary ciśnienia tętniczego i ABPM ( całodobowy pomiar wartości RR)

Badania obrazowe

 • USG: jamy brzucha, ginekologiczne, pojedyńczych narządów, naczyń z badaniem przepływu
 • RTG
 • Tomografia komputerowa ( CT ): glowy, brzucha, klatki piersiowej, angio CT, również badania z kontrastem
 • Rezonans magnetyczny wg wskazań

Wydajemy zaświadczenia

 • o czasowej niezdolności do pracy tzw. ZUS ZLA ( zwolnienie lekarskie)
 • zaświadczenia o stanie zdrowia do celów rentowych lub orzekania o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenia o występowaniu lub nie objawów uzależnienia, na życzenie pacjentów, np. celem przestawienia w Sądach, SKW i innych służbach, pozostałych instytucjach
 • dr Waldemar Rudnicki ma uprawnienia do badania kierowców i osob starających się o pozwolenie na broń