Ośrodek Leczenia Uzależnień

Jak wybrać dobry Ośrodek Leczenia Uzależnień

admin Leczenie uzależnień 1 ,

Jak wybrać dobry Ośrodek Leczenia Uzależnień?

Odwyk to sytuacja szczególna, często pacjent uzależniony przez lata nie widzi problemu, całe środowisko motywuje go do podjęcia leczenia. Gdy to nastąpi, pacjent podejmie decyzję, pozostaje wybrać profesjonalną placówkę.
Musimy jasno określić cele pobytu i oczekiwania co do procesu terapeutycznego, oraz nasze możliwości uczestniczenia w nim. Przed dokonaniem wyboru warto zasięgnąć porady lekarzy specjalistów. Lekarz powinien wstępnie poinformować nas o naszym stanie zdrowia, ew. konieczności pogłębienia diagnozy stanu ogólnego i psychicznego. Zwróci naszą uwagę na występowanie powikłań uzależnień, chorób towarzyszących. Gdy posiadamy już wstępną wiedzę, możemy szukać odpowiedniej oferty.

Postaram się zaznaczyć podstawowe różnice w organizacji i ofertach OTU (Oddziałów Terapii Uzależnień):

Czy wybrać ośrodek prywatny, czy też leczenie refundowane przez NFZ? Należy dokładnie przeanalizować sytuację socjalną, jeżeli mamy problemy finansowe, ośrodek publiczny pozostaje dobrą alternatywą.

Oferta medyczna

bardzo różni się w poszczególnych OTU. Większość zakładów leczniczych nie dysponuje personelem lekarskim wystarczającym do leczenia holistycznego lub choćby dokładnej diagnozy pacjenta. Może to niezrozumiałe ale np. psychiatra spotyka się z pacjentami w niektórych ośrodkach co dwa tygodnie lub wcale. W przeważającej części OTU nie leczy się powikłań alkoholizmu, nie prowadzi rehabilitacji. Często wymaga się od pacjenta aby wykonał badania dodatkowe przed przybyciem do OTU i zaopatrzył się w przyjmowane leki na okres pobytu. Oferty tych ośrodków są zawężone do psychoterapii. Jeżeli nasz stan zdrowia wymaga interwencji lekarskich nasz wybór jest zawężony do dosłownie kilku ośrodków.

Warto też zwrócić uwagę czy placówka posiada Oddział detoksykacyjny. Spora część pacjentów decyduje się na leczenie bezpośrednio po przerwaniu ciągu picia, wymaga specjalistycznego odtrucia pod opieką personelu medycznego.

Należy analizować

Program Terapeutyczny

, nie istnieje ośrodek leczenia uzależnień „dobry dla wszystkich”. Dla osób dojrzałych, dobrze funkcjonujących z szerokim oparciem społecznym, rodziną, aktywnych zawodowo, często skuteczne są programy podstawowe z reguły 4-6 tygodniowe. Dla osób młodych, z obserwowanymi zaburzeniami zachowania i/lub osobowości za skuteczne uważa się programy readaptacyjno – rehabilitacyjne, często trwające ponad rok. Placówka powinna udostępnić nam swój program, dane o zatrudnionych specjalistach, lekarzach, terapeutach, ich doświadczeniu w leczeniu uzależnień, posiadanych specjalizacjach, certyfikatach.

Dorze jest poznać regulamin i oferowane warunki socjalne, cennik, większość tych danych znajdziemy poprzez serwisy www. Nie są to najważniejsze czynniki, jednak pozwoli to nam uniknąć rozczarowań. Niestety w Polsce pacjenci psychiatryczni traktowani są przez osoby decyzyjne jako „druga kategoria” w publicznych placówkach normą są wieloosobowe sale, utrudniony jest dostęp do sanitariatów, ograniczany jest kontakt ze światem zewnętrznym, odwiedziny bliskich.

Gdy nasz wybór został zawężony do kilku placówek, powinniśmy:

Zrobić choćby krótki wywiad.
Często pomogą nam przyjaciele, bliscy. Zbierzmy wywiad na temat znalezionych przez nas ośrodków. Jeżeli nikt w naszym środowisku nie korzystał dotąd z podobnej oferty, poszukajmy opinii w internecie.

Gdy dokonamy już wyboru pozostaje nam sprawdzić czy dany Ośrodek Leczenia Uzależnień widnieje w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, poprzez http://www.rejestrzoz.gov.pl/
W Polsce niestety nie mamy dużego wyboru, obok kilkudziesięciu OTU publicznych, działają jeszcze dwie czy trzy prywatne placówki stacjonarne oferujące terapię uzależnień.
Wpis we wspomnianym rejestrze daje nam gwarancję legalności, podstaw prawnych działania placówki, oznacza, że spełnia ona wysokie wymagania, jest stale kontrolowana przez Organ rejestrujący, Służby sanitarno-epidemiologiczne. Zatrudnia personel, który posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia, specjalizacje, certyfikaty. W rejestrze dodatkowo sprawdzimy strukturę Ośrodka, dowiemy się czy posiada Oddział terapii Uzależnień, Oddział detoksykacji, Poradnie Terapii Uzależnień. Poniżej jako przykład przedstawiamy wpis naszej placówki.

Poszukując profesjonalnej placówki możemy spotkać oferty nieuczciwe, niekompetentne, korzystając z nich możemy stracić choćby chwilową motywację pacjenta.