Test uzależnienia

Skala nasilenia objawów alkoholowych wg. CIWA-A
Czy potrzebne jest leczenie alkoholizmu ?

Nazwisko i imię…………… …………..
Data przyjęcia. ………………………….. Nazwisko wypełniającego. ………………

Data i godzina badania

Nudności i wymioty: 0-7

Drżenie: 0-7

Potliwość: 0 – 7

Rodzaj omamów: 0-3

Nasilenie omamów czuciowych: 0-6

Nasilenie omamów słuchowych: 0-6

Nasilenie omamów wzrokowych: 0-6

Zaburzenia przytomności: 0 – 4

Utrudnienie kontaktu: 0-7

Lęk: 0 – 7

Pobudzenie ruchowe: 0-7

Zaburzenia myślenia: 0 – 3

Napady drgawkowe: 0 – 7

Bóle głowy: 0-7

Zaczerwienienie twarzy: 0 – 2

Suma punktów w kolumnie

Nudności i wymioty: na podstawie obserwacji i/lub wywiadów.
0 – bez nudności i wymiotów; l do 3 – niezbyt nasilone nudności, bez wymiotów;
4 do 6 – nawracające nudności; 7 – częste nudności, częste skurcze perystaltyczne i wymioty
Drżenie:  na podstawie obserwacji  (w pozycji z wyciągniętymi  przed  siebie ramionami i rozstawionymi palcami).
0 – nieuchwytne; l do 3 – wyczuwalne w opuszkach palców za pomocą dotyku; 4 – zauważalne przy wyciągniętych rękach; 7 – wybitnie nasilone, widoczne nawet bez wyciągniętych rąk.
Potliwość: na podstawie obserwacji.
0 – nie stwierdzono; l do 3 dłonie wilgotne, krople potu na czole; 7 – zlewne poty.
Rodzaje omamów: na podstawie obserwacji i/lub wywiadów.
0 – nie stwierdzono;   l  – tylko słuchowe lub tylko wzrokowe;  2 – słuchowe i wzrokowe
występujące osobno; 3 – słuchowe i wzrokowe występujące łącznie (synestetyczne).
Nasilenie omamów czuciowych: zapytać o świąd, drętwienie, pieczenie, a także o poczucie łażenia robaków pod skóra.
0 – nie występują; l – sensacje czuciowe j.w. o niewielkim nasileniu; 2 – sensacje czuciowe j.w. o miernym nasileniu; 3 – dotkliwe sensacje; 4 – sporadyczne omamy czuciowe; 5 – żywe omamy czuciowe; 6 – omamy czuciowe wybitnie nasilone.
Nasilenie omamów słuchowych: na podstawie obserwacji i/lub wywiadów.
(Należy spytać pacjenta, czy dźwięki, które słyszy, wydają mu się głośniejsze lub ostrzejsze niż
zwykle? Czy słyszy coś, co go drażni lub przeraża? Czy słyszy głosy, których źródła nie można
uzasadnić w sposób naturalny?)
0 – nie stwierdzono; l – niewielka nadwrażliwość na bodźce dźwiękowe; 2 – nadwrażliwość na bodźce
dźwiękowe o miernym nasileniu; 3 – nadmierna reaktywność; 4 – sporadyczne omamy słuchowe; 5 –
żywe omamy słuchowe; 6 – wybitnie nasilone omamy słuchowe;
Nasilenie omamów wzrokowych: na podstawie obserwacji i/lub wywiadów.
(Należy zapytać pacjenta, czy światło w pomieszczeniu nie jest zbyt ostre? Czy barwa oświetlenia nie
wydaje mu się inna niż zwykle? Czy nie widzi czegoś, co go niepokoi, albo czego obecności nie można
uzasadnić w sposób naturalny?)
0 – nie stwierdzono; l – niewielka nadwrażliwość; 2 – nadwrażliwość o miernym nasileniu; 3 – wyraźna
nadwrażliwość; 4 – sporadyczne omamy wzrokowe; 5 – żywe omamy wzrokowe, 6 – wybitnie nasilone
omamy wzrokowe;
Zaburzenia przytomności: na podstawie badania przedmiotowego. (Należy zapytać pacjenta o aktualną
datę oraz czy wie, gdzie się znajduje i kim są otaczające go osoby)
0 – w pełni zorientowany; l – nie jest pewien daty lub nie radzi sobie z seryjnym dodawaniem; 2 –
popełnia omyłkę w dacie o 2 dni; 3 – popełnia omyłkę w dacie o więcej niż 2 dni,
4 – nieprawidłowa orientacja co do miejsca i osób;
(Jeśli pacjent jest zdezorientowany, należy go poinformować, który dziś dzień miesiąca, gdzie się
znajduje i kim są otaczające go osoby).
Utrudnienie kontaktu: na podstawie obserwacji.
0 – nawiązuje kontakt; l – sporadycznie bez rzeczowego kontaktu; 2 do 3 – w kontakcie pozornym
(niepełna świadomość sytuacji); 4 do 6 – okresowo bez kontaktu; 7 – bez kontaktu;
Lek: na podstawie obserwacji i/lub wywiadów. (Należy spytać pacjenta o odczucia lęku).
0 – zachowanie swobodne; l do 3 – w nieznacznym lęku; 4 do 6 – w wyraźnym lęku, czujny, 7 – w
stanie paniki (jak w ciężkim majaczeniu lub ostrej schizofrenii).
Pobudzenie ruchowe: na podstawie obserwacji.
0 – stosowne do okoliczności; l do 3 – nieznaczne wzmożone, 4 do 6 – pacjent w bezustannym ruchu,
niepokoju manipulacyjnym; 7 – biega po pokoju podczas badania lub cały czas walczy z otoczeniem
Zaburzenia myślenia: na podstawie obserwacji.
0 – nie stwierdzono; l – nie w pełni kontroluje tok myśli; 2 – cały czas owładnięty przez przykre myśli,
3 – gonitwa myśli, splątanie;
Napady uogólnione toniczno-kloniczne obserwowane w oddziale. 0 – nie stwierdzono; 7 – stwierdzono; (godz………….. liczba …………..)
Bóle głowy: na podstawie wywiadów.
0 – nie występują; l do 2 – ledwo uchwytne; 3 do 6 – miernie nasilone; 7 – gwałtowne bóle.
Przekrwienie twarzy.
0 – nie stwierdzono; l – mierne; 2 – wyraźne.
Skala ta pozwala na ocenę nasilenia objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Przyjęto, że nasilenie objawów powyżej 20 punktów wymaga leczenia pacjenta w warunkach szpitalnych, 11 – 19 punktów możliwe jest leczenie w trybie ambulatoryjnym, 10 i mniej punktów nie powinno się podawać leków z grupy BZD.