Częste pytania – Klinika leczenia uzależnień i depresji Medox

Co zabrać do Kliniki planując leczenie?
Jeżeli planuje Pani/Pan hospitalizację w Klinice Medox, radzimy zabrać ze sobą:
1.Dostępną dokumentację medyczną

  • karty informacyjne z dotychczasowych hospitalizacji poza Kliniką
  • posiadane wyniki badań i konsultacji medycznych
  • dokumentację z leczenia ambulatoryjnego
  • jeżeli jest Pani/Pan kierowany do szpitala przez lekarza, warto okazać skierowanie z zawartymi obserwacjami lub sugestiami

2. Jeżeli przyjmuje Pani/Pan regularnie leki, warto zabrać je ze sobą ( w szpitalu dysponujemy większością leków, jednak zakup rzadko stosowanych często nie jest możliwy w trybie pilnym )
3. Wygodną odzież i obuwie
W trakcie zajęć terapeutycznych przydatna jest niekrępująca odzież, wygodne buty. Ubranie sportowe przyda się w trakcie zajęć sportowych, rehabilitacji. Warto zabrać strój kąpielowy, będzie potrzebny w saunie lub na basenie.
4. Podstawowe przybory toaletowe

Jak dokonać rezerwacji leczenia w dogodnym dla siebie terminie?
Gdy planuje Pani/Pan leczenie z wyprzedzeniem prosimy skontaktować się z personelem Klinik telefonicznie lub poprzez mail. Uzyskacie Państwo niezbędne informacje na temat oferty, terapii, waunków socjalnych, wolnych miejsc w oczekiwanym terminie.
Prosimy kontaktować się pod numerami telefonu:

+48 22 785 58 62
+48 781 66 50 50

Rezerwacji poprzez mail można dokonać pod adresem:

info@medox.org.pl

Z rezerwacją wiąże się konieczność wniesienia zaliczki na poczet leczenia, wymagamy wpłaty minimum 1000 PLN.
Ta forma da Państwu pewność rozpoczęcia leczenia w wybranym terminie.

Jakie sposoby płatności akceptuje Klinika Medox, czy leczenie jest refundowane przez ubezpieczycieli?
Nie honorujemy ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia czy też innych ubezpieczycieli, opłaty można dokonać:

  • gotówką
  • w formie przelewu bankowego

Uwaga: nie akceptujemy kart kredytowych i płatniczych.

Położenie, dojazd, jak trafić do Kliniki Medox?
Nasz placówka znajduje się ok. 40 km. od Centrum Warszawy, najlepiej kierować się z Warszawy na Gdańsk (E7/7), zjazd na Lotnisko Modlin, po minięciu Lotniska należy skręcić w drogę 62 w kierunku Serocka, po kilkuset metrach w oznaczony ( drogowskaz Kosewo 4) skręt w lewo, wjeżdżają Państwo do miejscowości Nowy Modlin. Klinika umiejscowiona jest ok. 2 km. dalej po lewej stronie, są oznaczenia na ogrodzeniu i budynku.
Mapa znajduje się w zakładce kontakt, można ja dowolnie powiększać.
Czy w trakcie pobytu mogą odwiedzać mnie bliskie osoby?
Oczywiście, uważamy, że nawet powinny brać udział w oddziaływaniach terapeutycznych. Często tylko od bliskich można zebrać wywiad, który umożliwia obiektywną diagnozę. Poza tym chętnie udzielimy wskazówek rodzinom jak pomóc pacjentowi kontynuować leczenie, jak wspierać. Zachęcamy do odwiedzin, zalecamy jednak aby nie odbywały się one w godzinach zajęć terapeutycznych i oczywiście w godzinach ciszy nocnej.
Jak wygląda polityka dyskrecji w Klinice?
Korzystanie z oferty objęte jest całkowitą dyskrecją. W Klinice Medox obok profesjonalizmu usług medycznych, zachowanie poufności jest naszym szczególnym celem.
Dodatkowo anonimowość zapewnia dyskretne położenie Szpitala. Nasi pacjenci w większości są osobami znanymi w swoich środowiskach, wykonują zawody zaufania publicznego, kierują dużymi zespołami ludzi, fakt leczenia chcą pozostawić w tajemnicy.
W trakcie przyjęcia nie wymagamy okazania dokumentów stwierdzających tożsamość, jednak musimy prowadzić dokumentację medyczną, historię choroby.
Dane uzyskane w trakcie leczenia są własnością pacjenta i Kliniki. Udostępniamy je tylko na pisemne żądanie pacjenta, osobom wskazanym przez pacjenta. Taką deklarację pacjent składa przy przyjęciu, może tez zastrzec aby nie informować nikogo. Zobacz wzór zgody na przyjęcie, leczenie i informowanie o stanie zdrowia.
Nie posiadamy kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie tworzymy raportów o hospitalizowanych pacjentach.
Dane personalne osób hospitalizowanych nie są znane innym pacjentom i personelowi pomocniczemu.
Tylko w szczególnych przypadkach musimy udostępnić dokumentację medyczną:

  • na pisemne żądanie Sądu lub Prokuratury
  • innym instytucjom medycznym, w przypadku jeżeli jest to konieczne do dalszego ratowania zdrowia i życia pacjenta ( dane o dotychczasowym leczeniu, zabiegach, podawanych lekach)