internistyczne powikłania alkoholizmu

Alkoholowe uszkodzenie wątroby

admin internistyczne powikłania alkoholizmu Leave a comment   , ,

Alkoholowe uszkodzenie wątroby

Wątroba to największy narząd w organizmie człowieka. Waży on około 1,5 kilograma. To właśnie on pełni główną rolę w metabolizmie alkoholu. Gdy podaż alkoholu jest nadmierna dochodzi do:

  • stłuszczenia
  • zapalenia
  • zwłóknienia
  • marskości

Do stłuszczenia wątroby dochodzi u 90% osób, które piją intensywnie. Z kolei do zapalenia- u 40%. Inni autorzy sugerują, że zapalenie występuje u 10- 15% osób. Natomiast marskość stwierdza się nawet u 30% osób.
Stosunkowo czułym wskaźnikiem, który obrazuje wydolność wątroby jest badanie poziomu GGTP. Jak się okazuje nawet u 30% osób, które piją codziennie 3 standardowe porcje alkoholu , występuje podwyższenie wartości poziomu GGTP. Gdy wątroba jest wydolnym narządem, poziom ten powinien powrócić do normy po około trzech miesiącach.
Stłuszczenie wątroby jest procesem w znacznym stopniu odwracalnym. Oznacza to tym samym, iż proces ten ustępuje po zaprzestaniu picia. Stłuszczenie polega na nadmiernym odkładaniu się komórek tłuszczowych w komórkach wątrobowych. Do objawów stłuszczenia zalicza się dolegliwości, które zlokalizowane są w okolic prawego podżebrza. Towarzyszy im wyraźne powiększenie wątroby.
Kolejnym etapem uszkodzenia uszkodzenia wątroby jest jej alkoholowe zapalenie. Objawy oraz dolegliwości, które jej towarzyszą bardziej nasilone niż w przypadku stłuszczenia. Gdy osoba cierpiąca na alkoholowe zapalenie wątroby pije nadal, wówczas może rozwinąć się zwłóknienie, które przechodzi w marskość. Taka sytuacja ma miejsce w 80%- ach przypadków.
W przypadku marskości wątroby dochodzi do tego, że miąższ wątroby zostaje zastąpiony przez włóknistą tkankę łączną. Tkanka ta jest bezwartościowa dla funkcji wątroby. Należy również podkreślić, iż utrudnia ona przepływ krwi przez wątrobę.
Do objawów marskości zalicza się:

  • osłabienie
  • chudnięcie
  • obecność płynu w jamie brzusznej, wodobrzusze
  • obrzęk
  • żółtaczkę
  • żylaki przełyku, powodujące obfite krwotoki

Prawdopodobieństwo wystąpienia zmian w wątrobie wzrasta w sytuacji dziennego spożywania 60- 80 gram alkoholu przez mężczyzn oraz powyżej 20 gram przez kobiety. Ponadto stwierdzono również, iż na podłożu marskości wątroby istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia pierwotnego raka wątroby. Istnieje wiele hipotez, które próbują wyjaśnić rozwój alkoholowej marskości wątroby. Jedna z nich podkreśla istotność wpływu alkoholu na czynność błony komórkowej oraz metabolizm lipidów. Ponadto znaczenie ma również wysokie stężenie aldehydu octowego a także niedobór pokarmowy.
Alkohol, a szczególnie aldehyd octowy, który tworzony jest w wątrobie przez dehydrogenazę octową, okazuje się iż około 30 razy bardziej toksycznym jest produkt jego przemiany, jakim jest aldehyd octowy. Szczególnie istotną rolę w patogenezie alkoholowego uszkodzenia wątroby odgrywają niedobory pokarmowe oraz witaminowe.
Warto podkreślić, iż spośród alkoholików, u których na skutek marskości wątroby zdecydowano się na wykonanie przeszczepu, stosunkowo rzadko stwierdzano u nich skłonności do nawrotów picia.