Tomasz Woźniak lekarz psychiatra

lekarz psychiatra

Tomasz Woźniak lekarz psychiatra

To obok dr Waldemara Rudnickiego jeden z założycieli Kliniki Medox.
Po uzyskaniu dyplomu lekarza, odbyciu stażu lekarskiego i otrzymaniu prawa samodzielnego wykonywania zawodu rozpoczął pracę jako asystent w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach w roku 1996.
Pomysł pracy jako psychiatra powstał w trakcie stażu. Pełniąc obowiązki lekarza pierwszego kontaktu dr Wożniak zauważył, że 70% pacjentów zgłasza się do lekarza z objawami lęku, depresji, tzw. psychosomatycznymi. Jako, że studia lekarskie nie przygotowują młodych adeptów do pomocy tym pacjentom wybór specjalizacji z psychiatrii był oczywisty.
Tytuł lekarz psychiatry zdobył w 2000 roku.
Doświadczenie kliniczne w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych:
Zaburzenia psychotyczne, afektywne(depresje, CHAD, na podłożu organicznym) – Szpital „Drewnica”, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Uzależnienia, w tym leczenie objawów abstynencyjnych – Szpital „Drewnica”, Specjalisty Szpital MSWiA w Otwocku, IPiN Warszawa, PLAZA Szpital Praski, NZOZ Mały Rycerz
Psychiatria środowiskowa – Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Praga Południe
Psychogeriatria – Specjalistyczny Szpital MSWiA w Otwocku, stałe konsultacje w prywatnych i publicznych DPS-ach
Psychiatria konsultacyjna – konsultacje w wielu warszawskich szpitalach w tym: Szpital Praski, Klinika Ortopedyczna w Otwocku, Szpital w Międzylesiu, Szpital Lindleya i inne
Psychiatria sądowa – setki popełnionych opinii sądowo-psychiatrycznych jako biegły dla Sądów w Warszawie, Otwocku, Wołominie, w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych.
Dodatkowo ważnym doświadczeniem był okres siedmiu lat pracy w Pogotowiu Ratunkowym w zespołach wyjazdowych.
Dr Woźniak stale uczestniczy w ważniejszych konferencjach naukowych z dziedziny psychiatrii.
Od roku 1999 prowadzi Prywatną Praktykę Lekarską w Warszawie.