Magister psycholog Justyna Malinowska

mgr Justyna Malinowska - psychologW 2005 r. zostałam przyjęta na jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej na kierunku: psychologia. Pracę magisterską, przygotowywałam w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, poświęconą problematyce stwardnienia rozsianego. Jeszcze w okresie studiów magisterskich przez dwa i pół roku współpracowałam z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego prowadząc grupę wsparcia i spotkania informacyjne. Po obronie dysertacji magisterskiej podjęłam po pozytywnej kwalifikacji konkursowej niestacjonarne studia doktoranckie w dotychczasowej jednostce naukowej.

  • Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi zdobywam od kilku lat, poprzez pracę w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. Obecnie podnoszę kwalifikacje terapeutyczne w ramach Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.
  • Interesuję się diagnostyką psychologiczną oraz funkcjonowaniem osób z podwójnym rozpoznaniem.