Magister Patrycja Wesołkowska – psycholog

Psycholog. Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Współpracownik w sekcji diagnozy psychologicznej i terapii podwójnej diagnozy. Pracuje z osobami uzależnionymi psycholog Patrycja Wesołkowskaod alkoholu, leków, narkotyków oraz z osobami z podwójnym rozpoznaniem. W ramach współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej pomaga osobom dotkniętym przemocą oraz współuzależnionym.

  • Doświadczenie w pracy psychologa zdobyła m.in. w Szpitalu Praskim na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.
  • Posiada również doświadczenie w pracy jako wykładowca w zakresie propedeutyki uzależnień.